Met plezier naar je werk. Beter samenwerken. Werken aan onderwijsvernieuwing. Het versterken van de professionele dialoog in het team helpt hierbij. Met als uiteindelijk resultaat: het beste onderwijs voor alle mbo-studenten dat nauw aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Deze vier ‘parels’ uit het mbo laten je in filmpjes zien hoe je die professionele dialoog kunt voeren in het team en met leidinggevenden. Bekijk de filmpjes, laat je inspireren en deel ze ook met collega’s. Zo heeft het hele mbo profijt van deze mooie voorbeelden.

Hoofdorp NOVA: Groeien staat voorop

Groeien staat voorop bij de opleiding CIOS (sport en beweging) die studenten kunnen volgen aan NOVA Hoofddorp. Dat geldt ook voor docenten. De docenten leerden ‘executieve’ vaardigheden aan en coachten elkaar. Hoe heeft het team deze aanpak ervaren? Bekijk de video.

Scalda Vlissingen: Learning labs

Learning labs om continu te werken aan professionalisering. Teams bij de mbo-instelling Scalda bespraken op deze manier aan de hand van thema’s nieuwe inzichten, oefenden gesprekstechnieken en ook leidinggevenden en directie namen deel via een speciaal traject. In deze video vertellen deelnemers wat de Learning Labs hen in twee jaar hebben opgeleverd.

Citaverde college Horst: professionalisering door herontwerpen van onderwijs

Door gezamenlijk het onderwijs te herontwerpen, wilde Citaverde het onderwijsteam en de directie professionaliseren. Dat resulteerde onder andere in een vierjarig traject waarin onderwijs en bedrijfsleven samen de route ‘vakmanschap en ondernemerschap’ ontwikkelen. Meer resultaten ontdekken? Bekijk de video.

Landstede MBO: Beter samenwerken door scrummen.

Op de Media Academie wilden de docenten de verschillende teams beter laten samenwerken en ze meer een eenheid laten worden. De scrumtechniek hielp daarbij. Hoe? Bekijk de video.

Subsidie via ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’

Goed onderwijs in het mbo vraagt om een professionele dialoog op de werkvloer. Dat betekent een goede samenwerking binnen het onderwijsteam en met leidinggevenden. De bovenstaande projecten kwamen tot stand met subsidie uit het OCW-programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’ en met medefinanciering van SOM. Op deze manier wil SOM bijdragen aan een gezamenlijke professionele ontwikkeling in het mbo.