Met plezier naar je werk. Beter samenwerken. Werken aan onderwijsvernieuwing: het versterken van de professionele dialoog in het team helpt hierbij. Met als uiteindelijk resultaat: het beste onderwijs voor alle mbo studenten dat nauw aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. SOM heeft zes ‘parels’ uit het mbo gevolgd en laat in filmpjes zien hoe verschillende mbo-instellingen invulling hebben gegeven aan het voeren van de professionele dialoog. Doe er je voordeel mee, bekijk de filmpjes, raak geïnspireerd en deel ze zo veel mogelijk. Zo heeft het hele mbo profijt van deze mooie voorbeelden.

ROC Tilburg: Luchtvaarttechniek: verbeteren van de teamcommunicatie

Een dagdeel per week intensief samenwerken om tot beter integraal onderwijs te komen. Feedback vragen aan studenten. Daar gaat het over in dit project. Bekijk de video om meer te weten te komen over de activiteiten op het ROC Tilburg.

Hoofdorp NOVA: Groeien staat voorop

Groeien staat voorop bij de opleiding CIOS (sport en beweging) die studenten kunnen volgen aan NOVA uit Hoofddorp. Dat geldt ook voor docenten. Ze leerden ‘executieve’ vaardigheden aan en docenten gingen elkaar coachen. Hoe heeft het team deze aanpak ervaren? Bekijk de video.

Scalda Vlissingen: Learning labs

Learning labs om continue te werken aan professionalisering. Teams bij de mbo-instelling Scalda bespraken op deze manier aan de hand van thema’s nieuwe inzichten, oefenden gesprekstechnieken en ook leidinggevenden en directie namen deel via een speciaal traject. In deze video vertellen deelnemers wat de Learing Labs hen in twee jaar hebben opgeleverd.

Citaverde college Horst: professionalisering door herontwerpen van onderwijs

Door gezamenlijk het onderwijs te herontwerpen het wilde Citvarde het onderwijsteam en directie te professionaliseren. Dat resulteerde onder andere in een vier -jarig traject waarin onderwijs en bedrijfsleven samen de route vakmanschap en ondernemerschap ontwikkelen. Meer resultaten ontdekken? Bekijk de video.

Landstede MBO: Beter samenwerken door scrummen.

Op de Media Academie wilde de docenten de verschillende teams beter laten samen werken en meer een eenheid worden. De scrumtechniek hielp daarbij. Hoe? Bekijk de video.

Subsidie via ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’

In deze video’s zijn de opbrengsten te zien van de projecten die mbo-instellingen hebben bekostigd met OCW-subsidie vanuit het Programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’. Mbo-instellingen konden via dit programma medefinanciering aanvragen via de SOM.
Doel was de professionele dialoog in het onderwijs te bevorderen. Om de kwaliteit van onderwijs te bevorderen, is het cruciaal dat professionals in het mbo het gesprek voeren over de ruimte die zij als professionals hebben.