Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2020 verschenen

De rapportage bevat de belangrijkste en meest actuele cijfers over leraren en de arbeidsmarkt in het mbo, vo en po en is gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Volgens de trendrapportage In het afgelopen schooljaar 2019/20 werkten er voor de sectoren het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het voortgezet onderwijs (vo) en het primair onderwijs gezamenlijk 257 duizend fte1 waarvan 179 duizend fte aan leraren. Daarvan werkten in het mbo 33 duizend leraren voor 27 duizend fte. In de trendrapportage staat dat het aantal fte leraren met zo’n 600 gestegen is in de laatste twee jaar.

Onderwerpen die aan bod komen

Onderwerpen die verder aan bod komen in de trendrapportage zijn het aantal fulltime- en deeltijdbanen, het aantal vacatures en de respons, ramingen voor tekorten (die volgens het rapport voor het mbo lastig te maken zijn), de leeftijd van de docenten, zij-instromers en mobiliteit.

Lees de hele trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2020 op de website van de Rijksoverheid. Op deze pagina is ook de begeleidende kamerbrief te vinden.

Bekijk ook onze webpagina met informatie over de arbeidsmarkt en het mbo.