Wat zijn belangrijke aandachtspunten om aan te denken in relatie tot de gezondheid van docenten en andere medewerkers in het mbo die thuiswerken?

In de arbowet staat meer informatie over hoe een thuiswerplek in te richten en meer over de rol van de werkgevers (artikel 3.1) en de werknemer (11) ten aanzien van gezond en veilig thuiswerken. Ook de Arbocatalogus MBO geeft nuttige informatie,  zoals een checklist voor beeldschermwerk om je thuissituatie te controleren.

Algemene informatievoorziening over thuiswerken

In z’n algemeenheid is het daarom aan te raden dat een mbo-instelling medewerkers:

  • Informeert over de risico’s van het thuiswerk:
    Voor docenten zal dat samenhangen met het werken aan een laptop of computer; lezen, schrijven, videoconferentie, lesmateriaal maken etc. De risico’s zijn ergonomisch van aard en hebben te maken met werk- en rusttijden. Ga na wat mensen thuis denken te moeten doen voor school en betrek hen bij het denken over het voorkomen van eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s van die werkzaamheden.
  • Instrueert over de wijze hoe het werk in de thuissituatie zo in te richten dat de gezondheidsrisico’s minimaal zijn (goede houding aannemen en bij beeldschermwerk zorgen voor een goed ingerichte werkplek).
    Geef medewerkers bijvoorbeeld een korte checklist om de eigen thuiswerkplek mee te controleren of verwijs naar de Arbocatalogus MBO voor informatie over beeldschermwerk.
  • Voorziet van de juiste arbeidsmiddelen (toetsenbord en monitor voor zover redelijkerwijs verwacht mag worden). Informeer de medewerkers wat van hen verwacht wordt als zij thuis werken en welke ondersteuning zij kunnen verwachten.

Zorg er ook voor dat medewerkers deze informatie gemakkelijk kunnen vinden op intranet.