Teamdiagnose: Uw team aan zet!

  • Wilt u uw werkplezier én prestaties van leerlingen vergroten door uw teamfunctioneren te verbeteren?
  • Wil uw team meer invloed hebben op de manier waarop u dat kunt doen?
  • Zoekt uw team ondersteuning om de teamdialoog te bevorderen en de teamontwikkeling een fase verder te brengen?
  • Wilt u weten hoe u hiermee kunt starten of verdergaan?
  • Wilt u weten welke bronnen, methoden en instrumenten hiervoor beschikbaar zijn?

De online teamdiagnose en het bijbehorende overzicht van interventies op deze site helpen u hierbij. Bekijk welke bronnen, methoden en instrumenten het best bij uw situatie passen. Met de online zelfdiagnose neemt u zelf de regie over de ontwikkeling van uw team.

Hebt u de teamscan al ingevuld? Ga direct naar de interventies.

Tips voor teamontwikkeling

Tip: Wees als team proactief en kritisch. Bepaal de beginsituatie van uw team, zorg dat je samen de ontwikkelvraag helder krijgt en kies daarbij de adequate methodiek.

Tip: Goede oriëntatie op de beginsituatie is het halve werk. Wanneer u de vraag voor het team (de ontwikkelbehoefte) duidelijk heeft geformuleerd, welk antwoord (interventie) hoort daar dan bij? Formuleer de ontwikkelbehoefte in termen van “Ik wil beter leren…”
Bij leerdoelen (versus prestatiedoelen) zijn er positieve effecten op intrinsieke motivatie, op diepgaand leren en op resultaten.

Tip: Zorg voor goede begeleiding. Bij de start moet het team voorzien worden van goede achtergrondinformatie. Vervolgens moet de begeleiding ook aan kunnen geven hoe er verder gegaan kan worden en met het team de juiste stappen gaan zetten. Zoek daarom de juiste methodiek en aanbieders.

Andere methode?

Er zijn veel verschillende methoden om een teamdiagnose uit te voeren. Maakt u liever gebruik van een andere methode? Neem dan eens een kijkje bij de volgende opties: