Mbo-instellingen kunnen samen met vo- scholen uit de regio subsidie aanvragen om het lerarentekort aan te pakken. Per regio kan subsidie aangevraagd worden voor de uitvoering van een plan van aanpak gericht op het kwantitatieve en/of kwalitatieve lerarentekort. Mbo-scholen kunnen gezamenlijk met vo-scholen een plan van aanpak indienen om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. De subsidie voor een plan van aanpak in het vo bedraagt maximaal €250.000 per regio. Als één of meer besturen uit het mbo deelneemt aan het plan van aanpak in het vo wordt een extra subsidie verstrekt van maximaal €75.000 per regio. Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 worden ingediend. Aanvragen worden toegekend in volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Met vragen over de subsidieregeling en contactinformatie ten behoeve van aansluiting in de regio kunt u terecht bij info@sommbo.nl.