Het platform ‘Innoveren vanuit docenten’ brengt docenten in het mbo bij elkaar voor inspiratie, intervisie en interactie. Via het platform kunnen zij elkaar helpen en stimuleren bij vernieuwing en hun ervaringen delen. SOM introduceerde het platform tijdens de conferentie ‘Een zee aan mogelijkheden’ van het Consortium voor Innovatie (CvI).

Niet zelf het wiel uitvinden

Tijdens de CvI-conferentie deelde SOM de geleerde lessen uit het programma Onderwijs Pioniers MBO en van andere pionierende docenten . Docenten, teamleiders en leidinggevenden hebben allemaal ervaren dat het nuttig is om ervaringen te delen. Zo voorkom je dat je zelf het wiel gaat uitvinden. Veel collega’s komen dezelfde soort dilemma’s tegen. Door als pionierende docenten bij elkaar te komen (in de eigen mbo-instelling , regionaal of landelijk) help je elkaar verder op de route.

Dilemma

Kun je als docent zelf vanuit je eigen passie vernieuwing realiseren met stagebedrijven of partners in het werkveld? Of is het nodig om als mbo-instelling een gezamenlijke herkenbare werkwijze te hanteren naar alle partners? Dit was een van de dilemma’s die tijdens de CvI-conferentie aan de orde kwam in de workshop ‘Wat is jouw firestarter?’ De algemene opinie: een herkenbare werkwijze uitdragen als mbo-instelling is goed, maar het is óók goed om als docent of team zelf aan de slag te gaan met partners. Het is dus én – én in plaats van óf – óf.

SOM-Platform Innoveren vanuit docenten

Wil je ook deelnemen aan het platform ‘Innoveren vanuit docenten’? Je kunt actief deelnemen via onze Linkedin groep om je ervaringen te delen en collega’s te stimuleren met hun firestarter aan de slag te gaan. Je kunt ook in het netwerk meedoen en vanuit je eigen mbo-instelling of het initiatief nemen voor regionale uitwisseling. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Martine Maes via info@sommbo.nl.