SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Regionale aanpak personeelstekorten (RAP): doe ook mee als mbo

Voor het schooljaar 2022-2023 stelt het ministerie van OCW wederom subsidie beschikbaar voor het regionaal aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen. Ook mbo’s kunnen meedoen aan de RAP.

Op dit moment nemen 28 regio’s deel aan de RAP vo/mbo. In meerdere bestaande RAP- regio’s is het mbo nog niet betrokken, namelijk: Achterhoek, Rijnmond-Noord, Zuidoost-Brabant, Groene Hart, Haarlem e.o., Haarlemmermeer en Leiden-Bollenstreek. Hierdoor komt het aantal mbo-instellingen uit op 21 met 32 vestigingen. Doet jouw mbo nog niet mee aan de RAP? Sluit je dan vooral aan!

Mogelijkheden

De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om bestaande verbanden uit te breiden met mbo-instellingen. Ook is het mogelijk om een nieuwe regio te vormen die bestaat uit gebieden die nog geen deel uitmaken van een bestaande regio. Ook hier kan het mbo aansluiting zoeken en/of het initiatief daartoe nemen.

Waarom deelnemen aan de RAP?

SOM heeft aan een aantal betrokkenen vanuit HR bij mbo’s gevraagd wat zij de voordelen vinden van hun deelname aan de RAP. Lees een aantal quotes hieronder:

  • ‘De meerwaarde van samenwerking is ook dat je een overstap voor je personeel naar een andere onderwijssector kunt organiseren, zodat deze behouden blijft voor het onderwijs.
  • ‘Doordat je elkaar kent, is detacheren makkelijker en daardoor is uitwisseling mogelijk’.
  • ‘In de aanpak van de tekorten en overschotten is de onderwijsarbeidsmarkt tussen het vo en mbo geen deelmarkt maar een gezamenlijke markt. Om deze reden werken we met elkaar in de regio samen’.
  • ‘We zijn aangesloten omdat we de maatschappelijke wens hebben om samen met het voortgezet onderwijs als een soort onderwijswerkgever van de regio op te treden. Zo kunnen we gezamenlijk met een helicopterview naar de arbeidsmarkt kijken.’
  • ‘We trekken samen op in het netwerk van samen opleiden en professionaliseren zodat we een nog betere afstemming krijgen met de lerarenopleiding, die een belangrijke rol heeft. Zij moeten scherp zijn op welk aanbod ze willen bieden en wij van hun vragen’.

Als je meer wilt weten over de opbrengsten van RAP voor het mbo en het vo bekijk dan ook eens deze artikelen: ‘RAP op stoom’ en Zij-instromers en hybride docenten door goede begeleiding.

Meer informatie

Je kunt verder lezen over de RAP-regeling op deze pagina. Wil je als mbo-school (bestuur) liever iemand persoonlijk spreken over de totstandkoming van een subsidieaanvraag of bij de verdere planvorming van de regionale aanpak? De adviseurs van Voion/SOM staan je graag te woord. Neem contact op met een van de adviseurs of stuur een mail naar info@sommbo.nl of info@voion.nl.