Ruimte en invloed

Werkgevers en werknemers in de mbo-sector hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het begrip ‘professionele ruimte’ in te vullen. Dat heeft geleid tot:

  • de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) per 1 maart 2011;
  • een professioneel statuut in 2009;
  • de artikelen F5 en F6 in de cao Bve.

Deze drie afspraken, met elkaar verbonden in ‘De ster van het mbo’, dragen samen bij aan de professionele ruimte van de docent en de medewerker.

De sociale partners hechten veel belang aan toepassing van ‘de ster’ in de mbo instellingen. Daarom heeft SOM het verspreiden van het gedachtengoed achter ‘de ster’ tot speerpunt gemaakt.

Het nieuwe werken

Effectiever, efficiënter en leuker werk, door alleen te sturen op resultaat. Met zoveel mogelijk vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je werkt. Dat is ‘het nieuwe werken’ (HNW). Welke mogelijkheden zien mbo-instellingen om daarmee aan de slag te gaan?

Dat heeft SOM verkend, als onderdeel van het speerpunt professionele ruimte. Met als leidende vragen:

  • Wat doen mbo-instellingen op het gebied van HNW?
  • Wat zijn aanleidingen voor mbo-instellingen om met (aspecten van) HNW te gaan werken?
  • Wat zijn de ervaringen en verdere plannen?

Ervaringen, dilemma’s, behoeften

Voor de verkenning hebben vijftig (overwegend HR-)medewerkers van mbo-instellingen een enquête ingevuld. Daarna zijn gesprekken gevoerd met drie relatieve voorlopers: ROC Tilburg (Sport en Bewegen), Scalda en RijnIJssel. In die gesprekken is ingezoomd op de ervaringen, dilemma’s en behoeften.
Lees het volledige rapport

Mbo-pioniers

Voor enthousiaste docenten en hun leidinggevenden met ideeën om samen:

  • concreet de professionele ruimte van de docent willen vergroten;
  • de mbo-instelling als lerende organisatie willen verbeteren.

Het programma Onderwijs Pioniers biedt u die kans, met behulp van budget, begeleiding, een leernetwerk en een podium.
Het gaat niet alleen om vakinhoudelijke, pedagogische en didactische ideeën, maar ook om ideeën die bijdragen aan:

  • het beter functioneren van het team of de mbo-instelling als geheel;
  • een prettiger werkklimaat voor docenten in het bijzonder.

Lees meer over Onderwijspioniers in het mbo.