Leiderschap

Debat: leiderschap in het mbo

Om de uitwisseling over leiderschap in het mbo te verbreden, organiseert SOM een debat voor ongeveer 60 deelnemers uit de brede doelgroep van teamleiders, docenten en bestuurders. De bijeenkomst biedt een goede gelegenheid om dit onderwerp (een deelthema van professionele ruimte) op een prikkelende manier te agenderen en de behoeften op dit gebied op te halen bij belanghebbenden in de sector.

Inhoud debat

Waar ‘schuurt’ het in het krachtenveld tussen leiderschap en professionele ruimte? De discussie gaat uit van twee perspectieven:

  • een ontwikkelingsgericht (team)perspectief: te verbinden met de ontwikkelstadia van teams;
  • inhoudelijk perspectief: relatie met beoogde opbrengsten/onderwijskwaliteit.

Cijfers en onderzoek

De rol van de professional, in relatie tot het team

Gaat u in uw eigen organisatie aan de slag met professionele ruimte? Door de dialoog te versterken, ruimte te verkennen en die ruimte efficiënter/effectiever te benutten?
U kunt experimenteren door bestaande succesvolle aanpakken uit te proberen in uw eigen instelling, of een nieuwe aanpak kiezen die later weer andere organisaties kan inspireren. SOM ondersteunt mbo-instellingen bij die experimenten door de opgedane kennis te verrijken en te verspreiden in de sector.