Professionele ruimte

Als mbo-instelling wilt u uw studenten het beste beroepsonderwijs bieden. Om dat te kunnen organiseren, is cruciaal dat alle professionals in het mbo de beschikbare professionele ruimte benutten. 
De afspraken in het professioneel statuut en de cao, ook in relatie tot de WOR, hebben geleid tot andere (arbeids)verhoudingen tussen onderwijsgevenden, OR-leden, leidinggevenden en bestuurders. Al deze professionals werken, vanuit hun eigen rol in het mbo, aan het best mogelijke onderwijs. In dit krachtenveld worden zij geconfronteerd met verschillende dilemma’s.

Dilemma’s

Wat is de rol van de professional in relatie tot:

  1. de rol van de leidinggevende;
  2. de rol in en van het team;
  3. de invloeden van buitenaf (zoals van: studenten, het bedrijfsleven, onderwijsinspectie, onderzoeksinstellingen, het ministerie van OCW, etc.);
  4. en in wisselwerking met de omgeving met waardering voor de professie?

Experimenteerruimte

Om deze vier dillema’s te adresseren en de discussie te stimuleren, creëert SOM experimenteerruimte voor alle professionals in het mbo. Met het programma Professionele ruimte krijgen initiatieven van professionals zelf, waar nodig, een extra zetje. Ook biedt SOM u een platform om leerzame ervaringen uit te wisselen.

Oplossingen

De mbo-sector zoekt naar oplossingen, in het krachtenveld tussen onderwijsgevenden, ondersteunend personeel, leidinggevenden, OR-leden en bestuurders. SOM faciliteert de sector door te verkennen, experimenteren, oplossingen te verzamelen, versterken en verspreiden.