Professionele dialoog in teams

Inventarisatie teaminterventies

Welke teaminterventies zijn er en in welke omstandigheden zijn die verschillende interventies te adviseren? Op basis van tot nu toe verzamelde methodiekenontwikkelden ROC Noorderpoort en SOM samen een digitaal overzicht van teaminterventies. Op basis van dit overzicht is een online scan gemaakt waarmee u zelf een ‘teamdiagnose’ met bijbehorende interventies kan maken.

Maak zelf een teamdiagnose.

teamscan-2

Achtergrond

Elk team heeft zijn eigen dynamiek en cultuur. Dat heeft Noorderpoort ontdekt na uitvoering van diverse pilots Teams aan Zet. Niet elke interventie past bij elk team, het maakt uit:

  • hoe groot het team is;
  • of het team in de stad of de regio werkt;
  • hoeveel crebo’s het team heeft;
  • welk niveau de studenten hebben;
  • wat de (wisselende) afspraken/verwachtingen zijn van het beroepenveld.

Omdat in mbo-land ook steeds meer interventiemethodes voor teams voorbijkomen, heeft Noorderpoort een topdocent gevraagd om de soorten teaminterventies in kaart te brengen, met informatie over welke interventie onder welke omstandigheden te adviseren zou zijn. Doel: een goed en adequaat aanbod genereren voor teams die hun taakvolwassenheid willen vergroten en hun professioneel statuut verder willen invullen.