Nieuwe verzuimgegevens mbo bekend

In opdracht van SOM zijn de verzuimgegevens bij mbo-instellingen over het jaar 2019 onderzocht. Deze verzuimgegevens zijn nu bekend.

Verzuimgegevens mbo 2019

In opdracht van SOM, heeft Merces net als over vorige jaren ook over het jaar 2019, de sectorale verzuimgegevens in het mbo opgesteld.

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van het sectorale verzuimonderzoek zijn:

  • Er was een (beperkte) stijging van het verzuimpercentage, van 5,6% in 2017 via 5,68% in 2018 naar 5,74% over 2019. Een vergelijking met het verzuimpercentage in andere onderwijssectoren is nog niet mogelijk; zo worden de cijfers over het voortgezet onderwijs pas in september 2020 verwacht. Landelijk is het verzuimpercentage echter beperkt gestegen, aldus het CBS. In 2019 was het verzuim 4,4% (van elke 1.000 werkdagen werden 44 verzuimd wegens ziekte). In 2018 lag het percentage nog op 4,3%.
  • Er was een behoorlijke stijging van de gemiddelde verzuimduur, namelijk van 20.06 dagen in 2017 via 21.73 dagen in 2018 tot 23.60 in 2019.
  • In het rapport is een opvallend verschil in het aantal fte’s in de sector in de jaren 2017, 2018 en 2018. Dit verschil wordt verklaard doordat het aantal scholen dat de gegevens aanleverde behoorlijk verschilde.

Meer weten

Bekijk de overzichtelijke korte vergelijking tussen de jaren 2017, 2018 en 2019. Raadpleeg ook het gehele rapport.

De individuele verzuimrapportages zijn via de MBO Raad naar de deelnemende mbo-instellingen verzonden. Heb je vragen over het sectorale verzuimonderzoek, of over de rapportage van je eigen instelling? Neem dan contact op met SOM: info@sommbo.nl