SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Nieuwe regels ouderschapsverlof, wat verandert er voor het mbo?

Vanaf 2 augustus gelden er nieuwe regels voor ouderschapsverlof: in heel Nederland krijgen beide ouders in het eerste levensjaar van hun kind negen weken vrij tegen 70 procent van het UWV-maximumloon. Het kabinet wil ouders zo stimuleren het verlof in het eerste levensjaar van het kind op te nemen, vaak is daar in de nieuwe cao-afspraken rekening mee gehouden. Ook in de cao-mbo staan nieuwe afspraken over het ouderschapsverlof.

Middelbaar beroepsonderwijs: veel keuzemogelijkheden

In de cao-mbo zijn de voorwaarden van de nieuwe regels voor ouderschapsverlof overgenomen en krijgen medewerkers een hoger percentage over het ouderschapsverlof. Daarnaast biedt het mbo veel keuzemogelijkheden. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor ouderschapsverlof in het mbo? Als vakbondslid kun je dit vaak navragen bij een van de vakbonden: de AOb, CNV, en FvOv. Vanuit de werkgeversrol kun je voor meer informatie over ouderschapsverlof in het mbo terecht bij de MBO Raad.

Meer informatie

Een algemene toelichting op de aanpassingen in de wetgeving voor ouderschapsverlof is te vinden op de website van de rijksoverheid.