Nieuw partnerschap voor opleiding mbo-docenten in Limburg

Start: 18 januari

Drie instellingen, Gilde Opleidingen, VISTA college en Fontys Lerarenopleiding Sittard, vormen samen de nieuwe Opleidingsschool mbo Limburg om studenten op te leiden tot mbo-docent.  Zo willen zij het lerarentekort in de regio tegengaan.

In de nieuwe opleidingsschool werken Gilde Opleidingen, VISTA college en Fontys Lerarenopleiding Sittard nauw samen om studenten voor een deel in de praktijk op te leiden, om ze beter voor te bereid op de onderwijspraktijk. Ook ondersteunt de opleidingsschool startende medewerkers en zij-instromers, en docenten die verder willen professionaliseren. Een wervings- en promotiecampagne is in voorbereiding om de aantrekkelijkheid van het beroep van docent binnen het Limburgse werkveld te vergroten.  De opleidingsschool mbo Limburg heeft voor hun initiatief een subsidie van 500.000 euro ontvangen van het ministerie van Onderwijs.

Docententekort in het mbo

In Limburg zal het tekort aan docenten in het mbo toenemen doordat velen met pensioen gaan. Vooral in de opleidingsrichtingen Techniek, ICT, Zorg en Agrofood is er veel vraag naar docenten. Met het partnerschap willen de instellingen hun krachten bundelen om starters beter toe te rusten voor een baan in het mbo.