Een handige publicatie met 10 succesfactoren en verdiepende onderzoek gebaseerd op de ervaringen van docententeams in het mbo met het ‘Versnellingsprogramma Professionele dialoog’.  Beide publicaties zijn nu beschikbaar.

Betere communicatie, grotere betrokkenheid van studenten en meer werkplezier. Dit zijn de  ervaringen van teams in het mbo die een ontwikkeltraject hebben doorlopen met financiële ondersteuning vanuit het Versnellingsprogramma Professionele Dialoog van SOM. De succesfactoren en hun ervaringen zijn nu overzichtelijk voor je op een rij gezet in een handige publicatie. Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de ontwikkeltrajecten die de teams in het mbo hebben doorlopen.

Goed onderwijs

Doel van het Versnellingsprogramma van SOM was de professionele dialoog op de werkvloer in het mbo te vergroten en samenwerking in onderwijsteams te bevorderen.  Beide doelen dragen bij aan goed onderwijs. Onderwijsteams in het mbo konden van 2015 tot en met 2017 subsidie aanvragen. Ruim 130 teams kregen subsidie toegekend.

Zelf aan de slag: 10 succesfactoren

Op basis van de ervaringen van verschillende teams zijn tien succesfactoren omschreven om zelf de professionele dialoog en samenwerking te bevorderen. Wil je met jouw team ook aan de slag met een gezamenlijk ontwikkeltraject? Bekijk dan de korte en overzichtelijke publicatie. Via een handig menu kan je iedere succesfactor apart raadplegen.

Uitgebreider onderzoek

SOM heeft onderzoeksbureau ECBO gevraagd onderzoek te doen naar de impulsen die het Versnellingsprogramma teweeg heeft gebracht. In het onderzoek staan de verhalen van 30 teams centraal. Deze verhalen geven een beeld van het ontwikkelproces binnen de teams, de veranderingen die de ontwikkelingen teweeg brachten, en tips en adviezen voor vervolgstappen om verdere ontwikkelingen te stimuleren. Lees het onderzoeksrapport.