Limburg opent 1 loket voor werken in het onderwijs

Onderwijsinstellingen in Limburg hebben grote moeite om de juiste docenten te vinden en te behouden, vooral voor taal- en bètavakken. Daarom werken zij nu intensief samen met Fontys Hogescholen en is er nu één loket met informatie over werken in het mbo: mbodocentinlimburg.nl

Ook in Limburg is er een lerarentekort dat in de komende jaren dreigt groter te worden omdat veel docenten met pensioen zullen gaan. Voor bètavakken, Nederlands en Duits is het nu al moeilijk om docenten te vinden. Daarnaast is het belangrijk dat goede docenten blijven behouden voor het onderwijs. Voor alle geïnteresseerden in het beroepsonderwijs is er nu 1 loket waar zij informatie en vacatures kunnen vinden: www.mbodocentinlimburg.nl

1 loket over werken in het onderwijs

Op de nieuwe website is informatie te vinden over opleidingsroutes, zoals zij-instroom en stages. Ook staan alle vacatures van de scholen in de regio overzichtelijk bij elkaar. Verder zijn er aansprekende verhalen van stagiaires, docenten en zij-instromers te lezen. Overigens is er ook voor het voortgezet onderwijs een website gemaakt: www.leraarinlimburg.nl

Samenwerken levert veel op

De betrokken scholen bij deze initiatieven zijn mbo-instellingen Citaverde College, Gilde Opleidingen en VISTA college, en scholen voor voortgezet onderwijs SOML en OGVO. Met Fontys Hogescholen willen zij een aantrekkelijke werkgever zijn voor de regio. Daarom werken ze intensief samen om zo beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Ze verzamelen data om goed inzicht te krijgen waar de tekorten en overschotten gaan ontstaan. Daarnaast delen de onderwijsinstellingen vacatures en stemmen ze de werving op elkaar af. Ook bieden ze ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling aan medewerkers en is er ruimte om te experimenten en innoveren.