SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Lerarentekort samen aanpakken: praktijkvoorbeeld uit Groningen

Schoolbesturen in de krimpregio Groningen pakken in een breed samenwerkingsverband, RAP Groningen, de personeelstekorten in het onderwijs aan. Door koppeling van het personeelsbeleid aan het onderwijsbeleid en hechte samenwerking met de lerarenopleidingen, kunnen schoolbesturen in het po, vo en mbo gezamenlijk meer resultaat behalen dan ieder voor zich.

De regio Groningen staat voor fikse uitdagingen. Een forse demografische krimp, een krappe arbeidsmarkt en de aardbevingsproblematiek raken alle sectoren. Voor het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn de lerarentekorten een grote opgave. Een visie en richtlijnen voor de toekomst om dit gezamenlijk aan te pakken zijn geschetst in de Regionale Aanpak Lerarentekorten (RAL). De betrokkenen werken nu verder in de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) om concrete punten uit te werken.

Praktisch en gezamenlijk lerarentekorten aanpakken

Agnes Schaafsma, rector en bestuurder van het Hogeland College, vertelt in een interview hoe Groningse betrokkenen, waaronder het mbo, samenwerken in de RAP: “We hebben voor een praktische aanpak gekozen; er is bijvoorbeeld een projectgroep verantwoordelijk gemaakt voor instroom op de korte termijn en er wordt een denktank opgericht die zich op de lange termijn richt. De uitvoerende fase van de RAP hebben we verdeeld in vijf thema’s: communicatie, instroom, behoud, professionaliseren en herinrichten.”