Lerarenbeurs OCW beschikbaar vanaf 1 april

Bevoegde docenten, werkzaam binnen het mbo, hbo, primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen weer een lerarenbeurs van OCW aanvragen. Met een lerarenbeurs krijgen onder andere docenten in het mbo een financiële vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. De aanvraagperiode loopt dit jaar van 1 april tot en met 15 mei en gaat via DUO. De Lerarenbeurs stimuleert professionalisering onder bevoegde docenten en verbreed de vakkennis. Docenten kunnen een lerarenbeurs ontvangen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding

Het is niet mogelijk een lerarenbeurs te krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Aanvragen

De Lerarenbeurs aanvragen kan via de website van DUO vanaf 1 april tot en met 15 mei. Op de website van DUO zijn ook de voorwaarden te vinden. Er zijn geen lerarenbeurzen meer beschikbaar als het een maximum aantal aanvragen is bereikt.