SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Kennissessie 21-december: Het verhaal achter de cijfers, over de in-en uitstroom van personeel

Op dinsdag 21 december 2021 van 15:00 tot 16:30 vindt de online kennisdelingssessie ‘Het verhaal achter de cijfers’ plaats, over de in- en uitstroom van personeel in het mbo, in samenwerking met OCW.

Uit recent onderzoek naar de in- en uitstroom in het mbo is een van de conclusies dat de arbeidsmarkt voor het middelbaar beroepsonderwijs een relatief open karakter heeft. Voor veel mbo-opleidingen bestaat geen specifieke lerarenopleiding en praktijkkennis speelt een belangrijke rol. De instroom is dan ook afkomstig uit een breed scala aan arbeidsmarktsectoren; de uitstroom verloopt hetzelfde, naar verschillende sectoren. Inzicht in deze arbeidsmarktstromen in het mbo is van belang voor een beter begrip van de onderwijsarbeidsmarkt in het mbo en om beleid te kunnen ontwikkelen op het gebied van personeelswerving en personeelsbehoud.

Programma

Tijdens deze kennisdelingssessie verkennen we het verhaal achter de cijfers. Gestart wordt met een korte toelichting op het onderzoeksrapport. OCW geeft daarnaast inzage in de meest recente nog niet gepubliceerde arbeidsmarkcijfers voor het mbo. Vervolgens gaan we in op verschillende ervaringen, behoeften en aandachtspunten vanuit het mbo. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen worden gebruikt voor de regionale- en landelijke aanpak van het lerarentekort, –overschot en personeelsbehoud in het mbo.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de kennisdelingssessie ‘Het verhaal achter de cijfers’? Meld je dan aan. Aanmelden kan tot 10 december. We zien je graag op 21 december a.s.!