Kennismakingsbijeenkomst RAP mbo

Het ministerie van OCW en SOM organiseren woensdag 7 oktober een online kennismakingsbijeenkomst voor deelnemende mbo-instellingen aan de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP).

Doel van de bijeenkomst is dat mbo’s die subsidie krijgen vanuit de RAP-regeling elkaar beter leren kennen. Als RAP-mbo-vertegenwoordiger wisselt u ervaringen en kennis uit over de regionale aanpak personeelstekorten, doet inspiratie op en u kunt vragen stellen aan de andere deelnemers van de groep.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe kan de RAP binnen de regionale samenwerking met het vo en soms po echt het verschil voor het mbo maken?
  • Welke andere mogelijkheden biedt de samenwerking van po, vo en mbo om regionale onderwijsarbeidsmarktknelpunten en overkoepelende arbeidsmarktvraagstukken op te lossen?
  • Op welke wijze kan de regeling van bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs (STO) nog beter aan de RAP gekoppeld worden om zodoende een nog effectievere aanpak van de tekorten te bevorderen,
  • Peiling van de interesse voor een (regionaal) RAP-netwerk van mbo-instellingen.

Aanmelden

Als uw mbo-instelling deel uitmaakt van een RAP-regio, heeft een uitnodiging ontvangen.
Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Mail dan naar Jack de Bruin (j.debruin@caop.nl) of Robert Hommen (r.hommen@caop.nl).