Het lerarentekort aanpakken door regionaal samen te werken: tijdens het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort op 12 november kunnen het mbo, vo en po ideeën ophalen voor een regionale aanpak.  De deelnemers gaan goede praktijkvoorbeelden delen, in gesprek met andere scholen, besturen, lerarenopleidingen en gemeenten. Ook bestaat de mogelijkheid vragen op maat te stellen aan OCW en andere organisaties.

Het Kennisfestival vindt van 13.00 tot 17.30 uur in Muntgebouw, te Utrecht.

Meer informatie en meld je aan.