SOM voert activiteiten uit die
bijdragen aan een betere
arbeidsmarktvoor werknemers
en werkgevers in het mbo

Kamerbrieven over aanpak krapte op de (onderwijs)arbeidsmarkt

In een brief aan de Tweede Kamer informeert Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke maatregelen het kabinet wil nemen tegen de krapte op de arbeidsmarkt. De brief is medeondertekend door de ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (EZK), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Helder (Langdurige Zorg en Sport). Om krapte aan te pakken, zet het kabinet in op:

  • het verminderen van de vraag naar arbeid;
  • het vergroten van het arbeidsaanbod;
  • en het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid.

De voorgestelde aanpak bestaat uit zes acties voor de overheid die terug zijn te lezen in de kamerbrief zoals het stimuleren van technologie- en procesinnovatie en het verbeteren van de aansluiting van initieel onderwijs op de arbeidsmarkt.

Kamerbrief aanpak tekorten onderwijsarbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) hebben een aparte kamerbrief geschreven over maatregelen om tekorten in het onderwijs aan te pakken. Zij gaan in de brief in op:

  • het lerarenbeleid en de maatregelen en inzet op krapte tot nu toe;\
  • landelijke strategie, intensiveren en versnellen;
  • onorthodoxe maatregelen: grotere vraagstukken en uitdagingen.

De maatregelen in de brief zijn voornamelijk gericht op het po en vo. De trendrapportage gaat wel in op personeelstekorten in het mbo.

Meer informatie

Aanmelden SOM-nieuwsbrief*

*De nieuwsbrief wordt vijf keer per jaar naar je e-mailadres verzonden.