De Inspectie SZW voert in 2019 herinspecties psychosociale arbeidsbelasting uit bij onderwijsorganisaties waarin 2017 of 2018 overtredingen zijn geconstateerd. Mbo-instellingen die een bezoek kunnen verwachten, krijgen over de aankomende herinspecties een brief.

De inspecteur neemt contact op met de onderwijsorganisaties na het verstrijken van de termijn uit de handhavingsbrief die een mbo-instelling ontving in 2017 of 2018. De Inspectie SZW vindt het noodzakelijk dat de mbo-instellingen psychosociale arbeidsbelasting structureel aanpakken om meer zicht te krijgen op de oorzaken en de effecten van de maatregelen.

Zelfinspectie

Wil je nagaan of het beleid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen op jouw mbo-instelling voldoet? Voer dan een zelfinspectie uit via de hiervoor speciaal bedoelde website van de Inspectie SZW. (www.zelfinspectie.nl)

Meer informatie

Raadpleeg de volgende websites als je meer informatie wilt over het thema psychosociale arbeidsbelasting.

www.arbocatalogusmbo.nl
www.duidelijkoveragressie.nl
www.arbokennisnet.nl/
www.inspectieszw.nl
www.duurzameinzetbaarheid.nl
www.agressievrijwerk.nl
www.arboportaal.nl
www.lvvv.nl (website voor vertrouwenspersonen)

Bijeenkomst op 16 mei

Ben je op zoek naar inspiratie voor maatregelen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan of de werkdruk van uw medewerkers of collega’s te verminderen? Of heb je vanuit eigen ervaring voorbeelden die u graag met anderen wil delen? Doe inspiratie op én deel je eigen ervaringen tijdens de bijeenkomst over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die SOM op 16 mei 2019 organiseert.