SOM,

hét platform in het mbo
van werkgevers en
werknemers samen.

Informatiebronnen over werken in het mbo tijdens de corona-pandemie

Covid VirusdeelWerken tijdens deze corona-pandemie vergt veel van iedereen werkzaam bij een mbo-instelling. Er zijn verschillende organisaties die informatie verzamelen en openbaar maken over de gevolgen van de pandemie op het werk. SOM heeft een aantal belangrijke informatiebronnen voor je op een rij gezet, die je bij je werk kunnen helpen en zo de werkdruk kunnen verminderen. Deze pagina wordt tussendoor ge-update en aangevuld.

AOB

Op de website van de AOB staat een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden over het coronavirus voor onderwijspersoneel. Handig gerubriceerd op thema en op sector, dus ook voor het mbo.

CNV

Ook het CNV bundelt informatie, vragen en antwoorden over werken in het onderwijs en corona op de website.

MBO Raad

Waar moet je als mbo-instelling rekening mee houden? Op de website van de MBO Raad vind je vragen en antwoorden over bijvoorbeeld toetsing en examinering, stages, toelatingsrecht en werkgeverschap.

De MBO Raad publiceert ook de meest recente versie van het servicedocument vanuit de rijksoverheid vergezeld van een duidelijke infographic, die samen met de Richtlijnen mbo alle mbo-scholen een richtsnoer geven om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Op deze webpagina tref je ook de richtlijnen aan die met bonden, OCW en andere organisatie zijn opgesteld.

Gezond en veilig werken

Op de website van het Arboportaal, is heel veel en diverse informatie over gezond en veilig werken opgenomen.  Zo vind je er informatie over vitaal thuiswerken en veilig en gezond werken in het beroepsonderwijs.

Algemene adviezen om werkdruk te voorkomen

Op de arbocatalogus voor het mbo staan algemene voorschriften, adviezen en praktijkvoorbeelden om werkdruk te voorkomen; ook tijdens deze pandemie blijven deze relevant.

MBO-Today

MBO-today houdt een speciaal dossier bij over corona en het mbo.

Leraar24

De website Leraar24 biedt tips uit de praktijk, ook voor het mbo. Bijvoorbeeld in dit artikel over les op afstand in het mbo.

NRO

Voor meer verdiepende informatie en onderzoek kun je bij het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) terecht. Het NRO houdt een pagina bij met onderzoek naar de gevolgen van de corona-pandemie voor het onderwijs. Met een aparte lijst voor het mbo.

Actuele informatie maatregelen mbo rijksoverheid

Ga voor de meest actuele informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het mbo naar de website van de rijksoverheid.

Voortgezet onderwijs

Ter inspiratie: in het vo hebben sociale partners ervoor gekozen een Norm Corona in de Arbocatalogus op te nemen. De informatie, tips, vragen & antwoorden kunnen ook relevant zijn voor het mbo.

Contact houden met collega’s

Ook in andere sectoren speelt de vraag hoe je contact kunt houden met collega’s in deze thuiswerktijd. Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten plaatste laagdrempelige werkvormen hiervoor op hun website.