GEZOCHT: Praktijkvoorbeelden psychosociale arbeidsbelasting mbo

SOM vindt het belangrijk dat de maatregelen gericht op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aansluiten bij uw werkpraktijk. Daarom vragen we u om hulp. Heeft u een praktijkvoorbeeld op het gebied van PSA binnen uw eigen mbo-instelling? Bijvoorbeeld herhaaldelijke voorlichting en training voor medewerkers over het omgaan met agressie en geweld. Misschien voert u een verdiepend onderzoek naar werkdruk uit. Of maakt u gebruik van een breed gedragen gedragscode om pesten tegen te gaan. Graag horen we over uw werkpraktijk en hoe u omgaat met werkdruk en ongewenst gedrag (zoals pesten, discriminatie, agressie en geweld). Elk voorbeeld is welkom en vormt waardevolle input voor de Arbocatalogus mbo.

Deel voorbeelden uit uw eigen praktijk

Deel uw praktijkvoorbeelden met ons via info@sommbo.nl of 070-376 5981, zodat we met u in gesprek kunnen gaan. SOM gebruikt deze voorbeelden als input om geschikte PSA-maatregelen op te nemen in de Arbocatalogus mbo die passen bij de sector.  Zo hopen we u (verder) op weg te helpen met het vormgeven van PSA-beleid binnen uw instelling.

PSA-vragenlijsten in de RI&E

PSA vormt al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s en de aanpak hiervan staat hoog op de agenda van SOM. Begin dit jaar zijn bijvoorbeeld aanvullende RI&E-vragenlijsten specifiek over PSA ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De volgende stap is het opnemen van PSA-maatregelen in de Arbocatalogus mbo, zodat u een duidelijk en overzichtelijk handelingskader heeft met richtlijnen en maatregelen om de risico’s op PSA-gebied op uw mbo-instelling aan te pakken.