Save the date: Inspiratiebijeenkomst psychosociale arbeidsbelasting

Bijeenkomst op 16 mei

Bent u op zoek naar inspiratie voor maatregelen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan of de werkdruk van uw medewerkers of collega’s te verminderen?  Of heeft u vanuit eigen ervaring voorbeelden die u graag met anderen wil delen? Doe inspiratie op én deel uw eigen ervaringen tijdens de bijeenkomst over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die SOM op 16 mei 2019 organiseert.  De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich binnen het mbo vakmatig bezighoudt met arbo zoals arbodeskundigen, preventiemedewerkers, vertrouwenspersonen hrm’ers en or-leden. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn medebepalend voor de PSA-maatregelen die in de Arbocatalogus mbo terechtkomen.

Op 16 mei organiseert SOM een bijeenkomst over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen het mbo. Tijdens deze ‘PSA-meeting’ kunt u kennis en ervaringen uitwisselen en er komen verschillende PSA-maatregelen aan bod om u te inspireren voor het vormgeven van PSA-beleid op uw eigen mbo-instelling. We laten u graag kennismaken met de praktijkvoorbeelden en de maatregelen die SOM heeft verzameld. Tegelijkertijd is SOM benieuwd naar uw feedback op deze methodes: op basis daarvan kunnen we de maatregelen nog passender maken voor het mbo, voordat we deze ter toetsing aan de Inspectie SZW voorleggen. Bent u geïnteresseerd? Reserveer 16 mei dan alvast in uw agenda. Een uitnodiging volgt in maart.

Wilt u zich alvast aanmelden? Dan kunt een mail sturen naar info@sommbo.nl om uw belangstelling kenbaar te maken.