Verzuimrapportages mbo

In de sectorale verzuimrapportages heeft SOM vanaf 2011 de verzuimgegevens van de mbo-instellingen verwerkt. De rapportages bieden:

  • inzicht in de verzuimcijfers per school- en/of kalenderjaar;
  • een analyse van het verzuimpercentage, de verzuimduur, frequentie en kosten, om u extra inzicht te geven in de trends en cijfers.

De rapportages zijn samengesteld door Merces, in opdracht van SOM.
De MBO Raad heeft de analyses opgesteld.

2021

Verzuimgegevens BVE 2021

2020

Verzuimgegevens BVE 2020
Vergelijking van cijfers verzuim BVE 2017 t/m 2020

2019

Verzuimgegevens BVE 2019 met korte samenvatting

2018

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2018 t/m 4e kwartaal 2018

2017

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2017 t/m 4e kwartaal 2017
Begeleidende brief verzuimrapportage

2016

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2016 t/m 4e kwartaal 2016
Begeleidende brief verzuimrapportage

2015 / 2016

Verkorte versie verzuimgegevens MBO
Verzuim gegevens BVE 2e sector 2016
Verzuimanalyse MBO

2015

Verkorte versie verzuimgegevens MBO
Verzuimgegevens BVE 2015
Verzuimanalyse Mbo

2014/2015

Begeleidende brief verzuimrapportage
SOM Arbeidsverzuim
Verkorte versie verzuimgegevens MBO
Verzuimgegevens BVE 2e sector
Verzuimanalyse Mbo

2014

Begeleidende brief verzuimrapportage
Verzuimgegevens Mbo-sector 2014
Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2014 t/m 4e kwartaal 2014
Verzuimanalyse MBO-sector

2013/2014

Verzuimgegevens bve 3e kwartaal 2013 t/m 2e kwartaal 2014
Verzuimgegevens mbo-sector 3e kwartaal 2013 t/m 2e kwartaal 2014
Verzuimanalyse mbo-sector 3e kwartaal 2013 t/m 2e kwartaal 2014

2013

Verzuimgegevens bve 2013
Verzuimgegevens mbo-sector 2013
Verzuimanalyse mbo-sector 2013
Begeleidende brief bij rapportages over 2013

2012/2013

Verzuimgegevens bve 3e kwartaal 2012 t/m 2e kwartaal 2013
Verzuimgegevens mbo-sector 3e kwartaal 2012 t/m 2e kwartaal 2013
Verzuimanalyse mbo-sector 3e kwartaal 2012 t/m 2e kwartaal 2013
Begeleidende brief bij rapportages 3e kwartaal 2012 t/m 2e kwartaal 2013

2012

Verzuimgegevens bve 2012
Verzuimgegevens mbo-sector 2012
Verzuimanalyse mbo-sector 2012
Begeleidende brief bij rapportages over 2012

2011/2012

Verzuimgegevens bve 3e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2012
Verzuimgegevens mbo-sector 3e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2012
Verzuimanalyse mbo-sector 3e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2012
Begeleidende brief bij rapportages 3e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2012

2011

Verzuimgegevens bve 2011
Verzuimgegevens mbo-sector 2011
Verzuimanalyse mbo-sector 2011
Begeleidende brief bij rapportages over 2011

Definitie verzuimduurklassen aangepast

De nieuwe definities van de verzuimduurklassen zijn verwerkt vanaf de verzuimrapportage en -analyse 2015. Daarmee sluit de mbo-sector aan bij de richtlijn van werkend Nederland (CBS).

Bekijk de definities verzuimduurklassen