Arbeidsgerelateerd zorgpakket

Een arbeidsgerelateerd zorgpakket is een werkgeverspakket, specifiek samengesteld voor de sector. Het bestaat uit voorzieningen en diensten, onder andere op het gebied van gezondheidsbevordering en verzuimpreventie, die de organisaties en hun medewerkers kunnen gebruiken om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en behouden.
SOM verkent de mogelijkheden van zo’n sectoraal arbeidsgerelateerd zorgpakket.