Extra hulp voor de klas

Extra hulp binnen en buiten de klas

Door de coronamaatregelen moeten scholen fysiek onderwijs en afstandsonderwijs combineren en kunnen er minder studenten tegelijk in een lesruimte aanwezig zijn. Ook moeten docenten vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dit leidt tot meer lesuitval en in sommige gevallen tot het naar huis sturen van klassen of tijdelijke sluiting van delen van de instelling. Dit vraagt veel van de mbo-instellingen. Daarom stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar, waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen.

Ondersteuning middelbaar beroeps onderwijs

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs dienen per instelling een aanvraag in.  Voor mbo-instellingen komt 52 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor vervanging en extra inzet van personeel. Hiermee kunnen zij tijdelijk extra personeel inzetten voor lessen of toezicht.

Subsidieaanvraag

De subsidieregeling  is op 17  december gepubliceerd. In deze regeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien. Instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen De subsidieaanvraag kan worden ingediend via de website van DUS-I. Je vindt op de website van DUS-I ook veelgestelde vragen en antwoorden.