Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
23/01/2018
13:00 - 17:00

Locatie
Koning Willem I College

Categorieën


Met ingang van 1 januari 2018 krijgt het digitale systeem dat de RI&E van SOM ondersteunt een andere beheerder. De firma Raatwerk neemt het beheer van de RI&E over van HumanCapitalCare (IT&Care). Raatwerk gaat dit voor SOM doen met het ArboManagementSysteem (AMS).

Wat betekent dit voor u als gebruiker? En welke stappen zijn er nodig voor een zo goede overstap?

Workshops

Als gebruiker krijgt u te maken met een aantal veranderingen. Om u zo goed mogelijk te begeleiden in de overstap organiseert SOM vier regionale workshops. U krijgt meer informatie over de werking en de toepassingen van de vernieuwde RI&E. Ook is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De workshops vinden plaats op de volgende data
Dinsdag 23 januari, 13:00-17:00 uur, Koning Willem I College in Den Bosch
Woensdag 31 januari, 09:30 – 12:30 uur, Deltion College in Zwolle
Donderdag 1 februari, 13:00 – 17:00 uur, Noorderpoort in Groningen
Dinsdag 6 februari, 13:00 – 17:00 uur, Zuid-Holland, Da Vinci College in Dordrecht

Zorg dat u erbij bent en meld u snel aan voor een van de workshops via het aanmeldformulier.

Voor wie?

De workshops zijn bedoeld voor medewerkers die een coördinerende rol hebben ten aanzien van de RI&E overkoepelend of binnen hun instelling. Denk hierbij aan de preventie- en arbo-medewerkers.

Programma

De workshop richt zich vooral op een uitleg van het nieuwe systeem, de aanpassingen en de verbeteringen. Ook komt ruimschoots aan bod hoe u het beste uw nieuwe RI&E kunt inrichten. Om voldoende ruimte te geven aan de deelnemers om vragen te stellen is er per workshop ruimte voor maximaal 15 tot 20 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen komen dan organiseert SOM extraworkshops.  Er is plek voor maximaal 4 coördinatoren per instelling.

Nieuwe inloggegevens aanvragen

Let op: per 1 januari kunt u niet meer inloggen in het HumanCapitalCare systeem.

Mede door de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij uw account bij HumanCapitalCare niet overzetten naar Raatwerk. Dit betekent dat u nieuwe inloggegevens moet aanvragen om gebruik te kunnen maken van de RI&E via het AMS-systeem. Hiervoor kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar info@sommbo.nl. Vermeld daarin alle contactgegevens van uw instelling (naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon). SOM controleert deze gegevens en via Raatwerk ontvangt u vervolgens uw nieuwe inloggegevens.

Het gezamenlijke advies van SOM en Raatwerk is om de komende periode te oriënteren op het AMS, op het maken van de organisatiestructuur, op het koppelen van gebruikers en vragenlijsten en om alle vragen te verzamelen zodat u goed voorbereid bent op de workshops en wij gericht een aantal thema’s en onderwerpen kunnen behandelen. Om nu al te werken aan een definitieve organisatiestructuur en autorisaties van gebruikers is niet verstandig, omdat dit nauw samenhangt met het pakket vragenlijsten.

Vragen?

Heeft u vragen over de workshops? ? Laat het ons weten via congresbureau@caop.nl of 070 – 376 5726. Inhoudelijke vragen over de RI&E kunt u stellen via inf@sommbo.nl of lees eerst meer informatie.