Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
25/11/2020
15:00 - 17:00

Categorieën


“Met één druk op de knop”

Datum en tijd: 25 november van 15:00 uur – 17:00 uur
Plaats: online via Microsoft Teams

Met strategisch personeelsbeleid (SPP) kunnen onderwijsinstellingen, besturen en (samenwerkende) regio’s betere keuzes maken voor de werving van personeel. SPP geeft namelijk een goed beeld van de vakken of functies waarvoor op middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat.

Maar wat is er nodig om SPP van de grond te krijgen? Hoe maak je een keuze tussen de verschillende instrumenten?  Zijn er misschien te veel? Is er meer de onderlinge bestuurlijke afstemming nodig? Of is het nodig vaker bij elkaar ‘in de keuken te kijken?’

VOION en SOM willen graag weten welke ondersteuning onderwijsinstellingen in het mbo en vo nodig hebben om SPP uit te voeren. Waar is behoefte aan? Welke rol wil de (deel)projectleider of themahouder in de regio op dit gebied zelf nemen? Hierover gaan we graag in dialoog. Na afloop van deze bijeenkomst zijn concrete afspraken over de mogelijke inzet van SPP gemaakt, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in zijn of haar regio en tegelijkertijd samen!

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor de (deel)projectleiders en betrokken medewerkers van de RAP-regio’s in het mbo en het vo Heeft u vragen of heeft u succesvolle ervaringen met dit thema? U bent van harte welkom.

Aanmelden

Stuur om je aan te melden een e-mail naar info@voion.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en RAP-nummer. Eventuele vragen kun je ook al aan ons doorgeven.