Rondetafelbijeenkomsten

Een ronde tafel ‘duurzame inzetbaarheid’ is een bijeenkomst van twee of meerdere MBO scholen met duurzame inzetbaarheid als gespreksthema. Het gesprek is open en onderzoekend van karakter.

De rondetafel combineert de doelen van drie wensen:

  1. De CAO-tafel wil graag advies uit de sector: welke randvoorwaarden kunnen CAO-partijen creëren om instellingen en medewerkers beter te ondersteunen in het realiseren van ambities op het vlak van duurzame inzetbaarheid?
  2. SOM wil graag het gebruik van de professionele dialoog in het MBO bevorderen en hiermee de sector prikkelen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.
  3. De scholen die deelnemen aan de rondetafel hebben eigen wensen. In de eerste rondetafel tussen Deltion en ROC van Twente gingen deze wensen vooral over elkaar wederzijds inspireren en leren van elkaar. Per rondetafelbijeenkomst inventariseert SOM de wensen van de gastheer en bezoekende scholen en bouwen deze waar mogelijk in het programma in.

Werken vanuit het motto ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Tijdens de rondetafelbijeenkomsten komen vragen aan de orde als:

  • Wat verstaan jullie onder duurzame inzetbaarheid?
  • Wat doen jullie zelf al?
  • Wat draagt de organisatie bij? Hoe ondersteunt en faciliteert de organisatie werknemers?
  • Hoe ervaren de deelnemers de ondersteuning van de organisatie?
  • Waar maken de deelnemers gebruik van?
  • Welke ruimte voor verbetering is mogelijk?
  • Welk advies hebben jullie voor de cao-tafel? Wat is steunend hierin?