Duurzame inzetbaarheid

Het doel van SOM is om een bijdrage te leveren aan een toekomst waarin het menselijk kapitaal binnen de mbo sector duurzaam inzetbaar is. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor ons? Duurzame inzetbaarheid is voor SOM de mate waarin medewerkers, vanuit intrinsieke motivatie en ondersteund door de mbo instelling, productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen werken binnen of buiten de organisatie. Duurzame inzetbaarheid richt zich op iedereen in de organisatie, zowel jong en oud. Inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. SOM geeft invulling aan duurzame Inzetbaarheid via de speerpunten professionele ruimte en gezondheidsbeleid.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid start met het voeren van de dialoog tussen medewerker en organisatie (en vica versa). Het voeren van de dialoog betekent verkennen van elkaars beweegredenen, normen en waarden en respecteren van de (menings)verschillen die er zijn. Via de dialoog komen behoeften en mogelijkheden van organisatie, medewerker en teams samen. Duurzame inzetbaarheid is met name belangrijk om arbeidsparticipatie te borgen op de langere termijn.