‘Alle docenten in het mbo kunnen hun eigen ideeën voor onderwijsvernieuwing realiseren; je hoeft niet per se in een creatief vakgebied te werken ’, zegt Suzette Benjamins, docent op Cibap voor creatieve mbo-opleidingen. ‘Start gewoon en trek samen op zodat je niet alles zelf hoeft uit te vinden.’ Benjamins vindt dat docenten continu bezig moeten zijn om het onderwijs te vernieuwen. ‘Daarom doe ik mee aan het programma MBO Pioniers (onderdeel van het Lerarenontwikkelfonds). Ook ben ik sinds kort lid van de firestartergroep van het Platform Innoveren vanuit docenten. Via dat platform wil ik andere collega’s inspireren om ook in actie te komen.’

Platform Innoveren vanuit docenten

SOM, het onderwijsarbeidsmarktfonds in het mbo, startte het platform Innoveren vanuit docenten met de ambitie om de passie van de docenten zélf aan te spreken en hun ideeën boven tafel te krijgen. Op die manier kunnen veel meer docenten dan nu  bijdragen aan vernieuwing in het mbo-onderwijs. Het platform wakkert het vuurtje voor innoveren aan via een LinkedIn-groep en workshops. Een aantal enthousiaste pioniers die hun ervaringen willen delen als ambassadeurs, zijn lid van een zogenoemde firestartergroep. In de MBO-krant verscheen in mei 2018 een special waarin de geleerde lessen van pionierende docenten werden gedeeld.

Ontmoeten

Docenten vanuit alle mbo-instellingen en vakscholen in Nederland kunnen elkaar vinden op het Platform Innoveren vanuit docenten op LinkedIn. Deze LinkedIn-groep is een collectief geheugen en ontmoetingsplaats. Je kunt hier je idee voorleggen en feedback vragen of partners zoeken om samen mee op te trekken. Je kunt vragen wie al een soortgelijk idee heeft uitgewerkt en ook je eigen resultaten delen. Zo plaatste Benjamins deze oproep  in de LinkedIn-groep:  ‘Ik wil graag in contact komen met collega’s die ervaring hebben met het opzetten van een Virtual classroom of afstand leren’. Benjamins nodigt ook haar directe collega’s bij het Cibap uit om lid te worden van de LinkedIn-groep.’
Live kun je elkaar ontmoeten en inspireren tijdens workshops of regionale bijeenkomsten. Onderling deel je wat werkt, zodat het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Doe je mee?

We nodigen alle mbo-docenten uit mee te doen in het vergroten van de beweging Innoveren vanuit docenten. Wil jij andere pionierende docenten ontmoeten om te sparren en elkaar te blijven inspireren? Wil je inspiratie opdoen en van andere docenten leren?