Campagne over RI&E-plicht

Om de bekendheid met de RI&E-plicht te vergroten vindt er in de week van de RI&E een grote campagne plaats. Het Ministerie van SZW heeft de RI&E tot één van de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Naast online promoties, zullen er ook radiospotjes te horen zijn.

De week van de RI&E vindt plaats in de week van 21 tot en met 25 september.
Lees meer over de campagne.

Eigen RI&E mbo

De RI&E is wettelijk verplicht en resulteert in een plan van aanpak. Daarin is beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Het mbo kan via SOM een RI&E doen.

In de RI&E staan relevante verwijzingen naar de Arbocatalogus MBO. De Arbocatalogus MBO is te vinden via www.arbocatalogusmbo.nl. Gebruik van deze RI&E is kosteloos. De RI&E van SOM is getoetst door een gecertificeerd arbodeskundige en is erkend door het Steunpunt RI&E.