De Banenafspraak is een enorme uitdaging

Anita Raaijmakers, senior adviseur HR, realiseert sinds eind vorig jaar participatiebanen bij ROC de Leijgraaf. In de eerste helft van 2016 heeft ze 2,8 van de 4,1 FTE gecreëerd. Toch moeten er volgens haar nog flinke stappen worden gemaakt. ‘Ieder jaar komt er 2,5 tot 3 FTE bij. Het is een enorme uitdaging om de Banenafspraak ook de komende jaren te halen.’

Toen Raaijmakers in oktober 2015 in dienst kwam bij de Leijgraaf, werd ze direct betrokken bij de uitwerking van de Banenafspraak. ‘Ik heb eerst onderzoek gedaan en een notitie geschreven voor het management. Wat houdt de afspraak precies in? Wat valt er onder de Banenafspraak en wat valt onder de Quotumwet? Want dat zijn weer twee verschillende dingen met verschillende criteria.’ Voor de Banenafspraak tellen alleen medewerkers mee die vanaf januari 2015 in dienst zijn gekomen, terwijl voor de Quotumwet ook medewerkers mee kunnen tellen die al eerder in dienst waren. Raaijmakers: ‘Wij hadden al vanuit het SW-bedrijf mensen in dienst. De Quotumwet halen we daardoor ruimschoots. Maar voldoen aan de Banenafspraak wordt nog lastig.’

Werkgeversservicepunt

Raaijmakers kende het werkgeversservicepunt al goed vanuit haar vorige werk. ‘Daar heb ik direct weer contact mee gezocht. Zij kennen de doelgroep, weten wat wel en niet past bij de mensen en bieden ondersteuning bij het hele proces. Je kunt met al je vragen bij hen terecht. Zij hebben een speeddatesessie georganiseerd, waarin een aantal werkgevers kennis kon maken met de doelgroep. Ik ben daar met twee collega’s naartoe geweest. Het gaf ons een goed beeld van de doelgroep en de breedte daarvan. Een Wajonger is bijvoorbeeld een heel andere doelgroep dan een (voormalig) SW-medewerker. We hadden op dat moment nog geen concrete functies, maar we hebben wel een paar mensen een dag mee laten lopen, als een soort stage. Het hielp de kandidaten ook om te oefenen om met werkgevers in gesprek te gaan.’

Drie in dienst

ROC de Leijgraaf heeft nu drie mensen uit de doelgroep in dienst: één in de catering en twee als onderwijsassistent. ‘Een van hen is binnengekomen via een reguliere sollicitatie, een ander via een netwerkcontact en de derde medewerker is gedetacheerd vanuit het SW-bedrijf’, aldus Raaijmakers. ’Bij een van de medewerkers kijken we nog welke taken wel en niet goed gaan. De andere twee functies hebben we een beetje aangepast. Dat gaat heel goed. Wij hebben geluk met deze kandidaten. Ze hebben alle drie een hoge mate van zelfstandigheid. Ze passen goed binnen de teams en hebben geen intensieve begeleiding nodig. Iedereen binnen de organisatie werkt ook goed mee. Een naaste collega fungeert als mentor.’

Reguliere functies

Tot nu toe past ROC de Leijgraaf geen jobcarving toe. Bij het vrijkomen van reguliere functies wordt, samen met het werkgeversservicepunt, gekeken naar mogelijke kandidaten en de voor hen noodzakelijke aanpassingen. ‘Je doet mensen ongelooflijk tekort als je ze gewoon op een reguliere baan zet,’ zegt Raaijmakers. ‘Je moet als organisatie bereid zijn om maatwerk te bieden en er echt voor gaan. Via het werkbedrijf is het mogelijk om kandidaten drie maanden op proef te laten komen, om te kijken of het matcht. Je moet ook durven stoppen als het niet werkt. Dat is in het belang van iedereen, niet in de laatste plaats van de kandidaat zelf. Tot nu toe hebben we mazzel gehad, maar we zullen in de toekomst vast nog wel tegen problemen aanlopen. Je moet goed kijken wat realistisch is en wat bij de organisatie past. Het werkgeversservicepunt kan daar heel goed bij helpen.’

Maatschappelijke taak

Raaijmakers: ‘Ik vind dat we hier als MBO echt een maatschappelijke taak in hebben. Wij zijn meer dan alleen een werkgever. We doen ons uiterste best om de Banenafspraak te halen, maar het is wel lastig. Het gaat om grote aantallen en ik ben benieuwd of het ons gaat lukken. Maar we laten ons niet gek maken door de getallen. We beseffen dat we een maatschappelijke taak hebben en we zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en daarmee een beter perspectief op de toekomst te bieden. Als iedere werkgever dat doet, dan komen we een heel eind.’

Meer weten?

Vragen over de aanpak van ROC de Leijgraaf? Neem dan contact op met Anita Raaijmakers via anita.raaijmakers@leijgraaf.nl.

Betrokken SW-bedrijf

Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant
Telefoon: (0413) 33 44 55
info@ibn.nl