Het realiseren van extra banen

Functiecreatie is een van de manieren om extra banen te realiseren. Met deze methode is het mogelijk om taken te herschikken en werkprocessen anders te verdelen. Zo kan het zittend personeel zich beter richten op zijn kerntaken. Door het afsplitsen van eenvoudige (elementaire) taken en deze te bundelen in een nieuwe functie, ontstaat een baan die geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. Met functiecreatie zorgt u voor een optimale benutting van ieders talent en verdeling van werk naar vermogen.

Win-win-situatie

Functiecreatie wordt ingezet door bedrijven om personeel efficiënter in te zetten en waar mogelijk goedkoper. Uitgangspunt is dat functiecreatie niet ten koste gaat van de productie. Er wordt gewerkt aan een win-winsituatie, waarbij functiecreatie leidt tot een hoger rendement.

Wat heeft u nodig?

• Commitment van het management om de mogelijkheden voor functiecreatie te onderzoeken;
• Een positieve houding van leidinggevenden, om hun werkprocessen te bekijken en tot werk te komen voor mensen uit de doelgroep;
• Een deskundige die de mogelijkheden hiervoor kan onderzoeken;
• Het vaststellen van de win-win situatie. Wat is de meerwaarde van het anders inrichten van werkprocessen en het herverdelen van takenpakketten?
• De nieuwe functieprofielen vastleggen en een passende beloning of salarisschaal bij de nieuwe functie vaststellen.

SOM Functieboek Participatiebanen

Extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is waar de MBO-sector haar schouders onder zet. De Participatiewet en de banenafspraak bieden daarvoor stimulans en begrenzing. SOM heeft in een functieboek voorbeelden op een rij gezet om werkzoekenden die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen een plek te geven. Het functieboek is hier te bekijken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.