Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) pakt een instelling gestructureerd de risico’s aan om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Maar hoe voer je een professionele RI&E uit?

Elke mbo-instelling is verplicht een RI&E te hebben, maar de uitvoering hiervan verschilt nogal per instelling. Om ervaringen en kennis te laten uitwisselen organiseerde SOM in de eerste week van februari drie interactieve bijeenkomsten voor OR-leden, Arbo-deskundigen, facilitair medewerkers, conciërges en HR-adviseurs. De bijeenkomsten in Den Bosch, Zwolle en Leiden, met in totaal 65 deelnemers, leverden veel discussie en nuttige tips op. Ook gaven deelnemers diverse wensen aan ter verbetering van de huidige instrumenten, zoals bijvoorbeeld voor de RI&E Manager. Bekijk hieronder het overzicht van opbrengsten en vervolgacties.

Opbrengsten en vervolgacties Arbobijeenkomsten RI&E in de praktijk >>

Meer informatie

Een verslag van de bijeenkomsten, met een overzicht van relevante stakeholders (en hun verantwoordelijkheden)

De presentatie van Maaike Sauerborn (SOM)

Een verslag van IT&Care over de RI&E Manager, met daarin verbeterpunten en actiepunten

De presentatie van IT&Care over de RI&E Manager

Een evaluatie van de drie bijeenkomsten

De uitkomsten van de enquête gezond en veilig werken (mei 2015) zijn verwerkt in een infographic.