De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van kop tot staart: hoe pakt u dat aan? Om ervaringen, kennis en kunde uit te wisselen over het RI&E-proces in het mbo, organiseert SOM regionale arbobijeenkomsten. Hierbij komen zowel inhoudelijke als technische aspecten aan bod.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de RI&E, zoals de preventiemedewerker, de facilitaire afdeling, de arbocoördinator en de ondernemingsraad.

Waar en wanneer?

Maandag 1 februari – Koning Willem 1 College – Den Bosch
Dinsdag 2 februari – Deltion College – Zwolle
Donderdag 4 februari – Fitland (gebouw van ROC Leiden) – Leiden

Programma


12.45 – 13.00: Inloop

13.00 – 13.10: Welkom Maaike Sauerborn, SOM

13.10 – 13.45: Interactief: ‘Hoe bereiden we de RI&E voor?’ 
In een actieve werkvorm wisselen we ideeën uit voor mogelijkheden om de RI&E voor te bereiden: Welke voorbereidingen treffen we? Hoe is de RI&E gesitueerd? Wie zijn de betrokkenen? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Wat zijn aandachtspunten?

13.45 – 15.15: Ondersteuning applicatie RI&E mbo
Mirella de Vries en Annabel Eigenhuis van IT&Care beantwoorden uw vragen over het RI&E instrument en praten u bij over de laatste ontwikkelingen. Zij laten via een live demo zien hoe je met de RI&E aan de slag gaat en inspireren met een praktijkvoorbeeld van een school die het systeem toepast.

15.15 – 15.30: Pauze

15.30 – 16.00: Interactief: ‘Risico’s in kaart. En dan?’
Opnieuw wisselen we, via een actieve werkvorm, ideeën uit: Hoe volg je de risico’s op? Wat staat er in het plan van aanpak? Hoe zorg je voor borging? Wie zijn daar bij betrokken? Wat zijn aandachtspunten?

16.00 – 16.30: Gelegenheid voor aanvullende vragen

16.30: Inhoud volgende arbobijeenkomst en afsluiting