Met ingang van 1 januari 2018 krijgt het digitale systeem dat de RI&E van SOM ondersteunt een andere beheerder. De firma Raatwerk neemt het beheer van het RI&E voor het mbo dan over van HumanCapitalCare (IT&Care). Wat betekent dit voor u als gebruiker? En welke stappen zijn er nodig voor een zo goed mogelijke overstap?

Raatwerk neemt het beheer voor SOM over met het ArboManagementSysteem (AMS).
Rond in de komende weken uw openstaande RI&E bij HumanCapitalCare zo veel mogelijk af. Per 1 januari 2018 kunt u niet meer inloggen in het systeem.

Als gebruiker krijgt u te maken met een aantal veranderingen:

Workshops

Het AMS-systeem van Raatwerk werkt anders dan u gewend bent. Om de overstap makkelijker te maken organiseert SOM in het eerste kwartaal 2018 diverse workshops voor het mbo, waar u informatie krijgt over de werking en toepassingsmogelijkheden van het AMS-systeem. Meld u aan voor de workshops.

Nieuwe toepassingsmogelijkheden

Het AMS-systeem van Raatwerk biedt u verschillende nieuwe toepassingsmogelijkheden:

  • Een module voor (korte) medewerkersraadplegingen, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de beleving van het klimaat of een werkplekonderzoek.
  • Een ongevallen- en incidentenmodule.
  • Een module waarin u relevante documenten kunt plaatsen die voor alle AMS-gebruikers zichtbaar en bruikbaar zijn (zoals hulpdocumenten, formulieren, voorlichtingsmateriaal).
  • Een managementinformatiemodule: deze levert bruikbare stuurinformatie op (trends en ontwikkelingen) op instellingsniveau.
  • AMS is toegankelijk met zowel tablet als smartphone (geen Blackberrie) en zowel via Windows als Apple-apparaten. Ook is AMS compatible met de browsers IE, Chrome, Safari en Firefox.
  • Raatwerk heeft een handige AMS-app, waarin u een ongeval of gevaarlijke arbeidssituatie kunt melden en meteen een foto van het incident of de situatie kunt downloaden. De app biedt u ook de mogelijkheid voor BHV-communicatie.
  • U kunt de resultaten van andere onderzoeken, zoals MTO en (geluids)metingen, eenvoudig toevoegen; deze zijn vervolgens een geïntegreerd onderdeel van het plan van aanpak.
  • Mbo-instellingen kunnen (indien zij hiertoe zijn geautoriseerd) zelfstandig vragenlijsten ontwikkelen en toevoegen.

Zo zorgt u voor een vlekkeloze overstap

  • Rond in de komende weken uw openstaande RI&E bij HumanCapitalCare zo veel mogelijk af. Per 1 januari 2018 kunt u niet meer inloggen in het systeem.
  • Bewaar de voor u interessante gegevens en documenten (plan van aanpak) op uw eigen server. Raatwerk beschikt over een speciale documentenmodule waarin u deze documenten kunt plaatsen, zodat uw historie bewaard blijft en toegankelijk is. Daarnaast kunt u de acties uit uw lopende plan van aanpak een-op-een integreren in het plan van aanpak in het AMS, zodat u niet iedere lopende RI&E en elk plan van aanpak opnieuw hoeft uit te voeren.

Nieuwe inloggegevens aanvragen

Mede door de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij uw account bij HumanCapitalCare niet overzetten naar Raatwerk. Dit betekent dat u nieuwe inloggegevens moet aanvragen om gebruik te kunnen maken van de RI&E via het AMS-systeem. Hiervoor kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar info@sommbo.nl. Vermeld daarin alle contactgegevens van uw instelling (naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactpersoon). SOM controleert deze gegevens en via Raatwerk ontvangt u vervolgens uw nieuwe inloggegevens.

Inhoudelijke aanpassingen aan de RI&E

De RI&E is onlangs geactualiseerd en aangevuld, maar de structuur en vorm zijn gelijk gebleven. Zo is informatie over HACCP toegevoegd in de praktijklokalen brood en banketbakkers, horeca en zorg en welzijn. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem dat is ontwikkeld voor bedrijven en scholen die met voedsel omgaan. Ook de problemen van niet werkende hyperlinks zijn aangepast. Daarnaast zijn we bezig een uitgebreid PSA-onderdeel toe te voegen. Wij verwachten dat deze informatie het eerste kwartaal voor u beschikbaar is.

Vragen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat het ons weten via info@sommbo.nl.