3 nieuwe thema’s in 2021

Werken in het mbo, Bijblijven in je vak en het Versterken van de teamdialoog. Dat zijn drie thema’s waarmee SOM de komende periode aan de slag gaat, zo is besloten op een inspirerende sessie van het SOM-bestuur.

Er werd ook teruggekeken op de activiteiten in het afgelopen jaar. Bekijk de tekening van het verslag met de hoofdlijnen. De reguliere projecten en activiteiten die SOM uitvoert op het gebied van Gezond en veilig werken gaan natuurlijk ook gewoon door in 2021. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het vervolg!